Skip to main content

YBHG. PROF. DATO’ DR. MOHD YUSOF BIN HJ. OTHMAN

Kepakaran

Teknologi Fotovoltan & Fotovoltan Terma dan Sejarah & Falsafah Sains Islam

Sumbangan dan Pengiktirafan

 • Penulisan dan penerbitan karya-karya berbahasa Melayu dalam bentuk buku, makalah jurnal, laporan teknikal, penyelidikan, hasilan inovasi dan penyeliaan tesis;
 • Penerima Anugerah Ikon Pejuang Bahasa kategori Akademik, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) (2016);
 • Ahli Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam Malaysia (2006 hingga kini);
 • Felo Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia;
 • Top Research Scientist Malaysia, Akademi Sains Malaysia (2013); dan
 • WREN Pioneer, World Renewable Energy Network/Council (2004)

Karya Penulisan

 1. Pendidikan Tinggi Sains Ke Arah Reformasi Pendidikan (1993) – Penulis bersama
 2. Menjejak Kualiti Menjana Kecemerlangan (2000)
 3. Wacana Sejarah Dan Falsafah Sains: Sains, Teknologi Dan Globalisasi (2003)
 4. Kaedah Penyelidikan Saintifik (2014)
 5. Pengenalan Sains Tauhidik (2014)
 6. Sains Dalam Ekosistem Ilmu (2017)