Skip to main content

PENGENALAN

LATAR BELAKANG

Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu (ATABM) merupakan salah satu inisiatif strategik yang terkandung dalam Pelan Tindakan Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu di Universiti Awam (UA) 2016 hingga 2020 di bawah Objektif 1 iaitu ‘Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu”.

ATABM merupakan anugerah terunggul dan berprestij bagi mengiktiraf sumbangan individu daripada golongan akademik pelbagai bidang dalam memartabatkan bahasa Melayu di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi.

Penganjuran anugerah ini telah bermula sejak tahun 2012 bertujuan megiktiraf sumbangan individu daripada golongan akademik dalam memartabatkan bahasa Melayu di peringkat Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA). Penganugerahan ini diadakan setahun sekali bersempena Sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan Peringkat Sektor Pengajian Tinggi. Sehingga 2021 seramai lapan ahli akademik telah dinobatkan sebagai Tokoh Akademik Bahasa Melayu.

ASAS ANUGERAH

Anugerah ini diberikan kepada ahli akademik berwibawa dalam disiplin ilmunya bagi memartabatkan bahasa Melayu selaras dengan Pelan Tindakan Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu di Universiti Awam (UA) 2016 hingga 2020

TAKRIF ANUGERAH

Anugerah ini diberi kepada ahli akademik Institusi Pendidikan Tinggi. Tokoh ini mengguna, membangun dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai wahana aktiviti akademik dalam disiplin ilmunya

ANUGERAH BAHARU

Tahun 2020 bersetuju mewujudkan dua anugerah baharu bagi mengiktiraf anugerah kepada sektor teknikal dan pensyarah muda.