Skip to main content

YBRS. TS. DR. IZWAH BINTI ISMAIL

Kepakaran

• Kejuruteraan Elektrik

Sumbangan dan Pengiktirafan

• Timbalan Pengarah (Akademik) Politeknik Ungku Omar
• Panel pakar bagi pemilihan penerima geran dari Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
• Penerima Anugerah Setiausaha Kerajaan Negeri Perak pada tahun 2011 dan Naib Johan KIK Politeknik Malaysia pada tahun 2019.
• Menerbitkan makalah dalam jurnal dan prosiding berwasit serta kertas kerja teknikal di seminar kebangsaan dan antarabangsa. Beliau juga aktif berkolaborasi dengan penyelidik Iain bagi menghasilkan buku ilmiah berbahasa Melayu.
• Dilantik sebagai panel pemilih biasiswa, dana penyelidikan , panel kesepakaran, fasilitator Profit Pengajar TVET TiPS, penilai kertas kerja serta editor bagi jurnal terpilih di dalam dan luar negara.
• Merekacipta robot ringkas bagi tujuan pembelajaran di Tadika Kemas Negeri Perak.
• World Inventor Order Of Merit of The Division "Invention Academics And Education Order or Merit" KOREA INVENTION WORLD FESTIVAL (KINEWS)
• Malaysian Technology Expo (MTE) — Pingat Emas
• Geneva International Exhibition of Invention-Pingat Perak
• India International Invention Fair 2019- Pingat Emas

Karya Penulisan

• Manual Penggunaan iTester
• RIE : Langkah Penggunaan Realiti Berperantara bagi kursus Fiber Optik
• Panduan Penulisan Panduan Keperluan 978-967-2243-64-9
• Program (PNA) Politeknik dan Kolej Komuniti
• Cabaran Pembelajaran Dalam Talian Pasca Covid 19: Minat Dan Motivasi Pelajar Politeknik & Kolej Komuniti
• Anjakan Pedagogi Digital: Rekabentuk Pembelajaran Bermakna