Skip to main content

YBHG. PROF. DR. MOHAMMAD NAZRI BIN MOHD JAAFAR

Kepakaran

• Bidang Aeronautik
• Kejuteraan Mekanikal
• Gas dan Biodiesel

Sumbangan dan Pengiktirafan

• Dekan Penyelidikan Transportation Research Alliance, Universiti Teknologi Malaysia
• Ketua Kumpulan Penyelidikan Gas Turbine Research Group
• Top Research Scientists Malaysia Akademi Sains Malaysia tahun 2014
• Ahli Jawatankuasa Bertindak Majlis Dekan Aeroangkasa Kementerian Pendidikan Tinggi
• Ahli Jawatan kuasa Istilah Aeroangkasa (MABBIM), Dewan Bahasa dan Pustaka
• Anugerah Penyelidik Terbaik Citra Karisma 2012
• Penerima Buku Kejuteraan terbaik di Anugerah Buku Negara
• Menulis pelbagai Buku dan Jurnal berkaitan Kejuteraan dan Bidang Aeroangkasa.
• Penerima 59 geran projek dalam pelbagai bidang seperti Kejuteraan, Sains, Aeroangkasa, Gas dan Biodiesel.
• Ahli Persatuan Akademik dan Penyelidik Antarabangsa
• Terdapat sebuah tesis PhD, empat tesis sarjana dan 51 tesis prasiswazah dalam bahasa Melayu di bawah seliaan beliau.
• Menulis beberapa karya dalam bahasa Melayu secara individu dan berkumpulan. Sehingga kini, beliau telah menerbitkan 18 buah buku karya asli di mana 11 daripadanya adalah dalam bahasa Melayu serta tujuh monograf, dengan enam karya adalah dalam bahasa Melayu.

Karya Penulisan

• Penulis Entri Ensiklopedia: Sains & Teknologi
• Biodiesel daripada Minyak Jarak. (2022)
• Pembangunan Teknologi Penggasan Dan Penggunaan. Jurnal Teknologi (2022)
• Ciri-ciri Pembakaran Udara Berperingkat ke atas Pembakar Berbahan Api Gas. (2006)
• Merombak Tesis kepada Buku (2022)
• Pembakaran Emisi Rendah Aplikasi Pemusar Jejarian Dwi Aliran. (2021)