Skip to main content

Dr. Mazura binti Mansor

Kepakaran
 • Perakaunan dan Keusahawanan

Sumbangan dan Pengiktirafan

 • Timbalan Pengarah Akademik, Politeknik Sultan Idris Shah
 • Pengkaji bertajuk “Keberkesanan pembelajaran berasaskan konsultasi terhadap tekad keusahawanan pelajar politeknik”
 • Rancangan Perniagaan?
 • Penyelidik seNusantara dengan geran lebih RM30,000 bersama-sama Politeknik Medan, Indonesia
 • Panel dan penggubal silibus Kursus Keusahawanan Malaysia dalam bahasa Melayu;
 • Penceramah pelbagai kursus
 • Pemeriksa Luar
 • Guru Pembimbing Program Latihan Mengajar;

Karya Penulisan

 • Rancangan Perniagaan Cili (2010);
 • Pemupukan Perpaduan Nasional dalam kalangan pelajar menerusi pembelajaran berasaskan konsultasi (2013);
 • Penghasilan Modul Pengajaran dan Pembelajaran:

          i. Modul Keusahawanan (2008);

          ii. Manual Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Konsultasi (PBK) (2013-2016); dan

          iii. Manual Penggunaan Perisian Rancangan Kewangan Berkomputer (Untuk IKS) (2009-2012).