Skip to main content

PROFESOR. DR. SAEDAH BINTI SIRAJ

Kepakaran

 • Kurikulum dan Teknologi Pengajaran
 • Pengajian Masa Depan
 • Pendidikan Awal Kanak-kanak

Sumbangan dan Pengiktirafan

 • Penulisan dan penerbitan karya-karya berbahasa Melayu dalam bentuk penyelidikan, pengajaran, penyeliaan tesis, ucaptama, makalah jurnal, buku, bab dalam buku dan karya terjemahan;
 • Profesor Kehormat di Universiti Malaya;
 • Pakar Rujuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) (2018);
 • Ahli Jawatankuasa Program CREAM, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia (2015);
 • Panel Pakar Standard Program: Pendidikan, MQA (2012);
 • Pakar Rujuk Peperiksaan STPM (Syariah), Majlis Peperiksaan Malaysia (2008);
 • Penilai Projek Sejarah dan Kebudayaan Melayu (ESKM), Behagian Ensiklopedia, Dewan Bahasa dan Pustaka (2008);
 • Panel Penulis Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu (1999);
 • Sumber Utama Penceramah Kursus Analisis Kandungan Buku Teks KBSM, KPM (1994);
 • Panitia Pemartabatan Bahasa Melayu daerah Muar (1977-1979);
 • Panel Hakim Debat dan Anugerah Penulisan-penulisan dalam Bahasa Melayu; dan
 • Pakar Rujuk Bahagian Buku Teks, KPM.

Karya Penulisan

 1. Kajian Masa Depan Dalam Pengembangan Kurikulum (2011);
 2. Kurikulum Masa Depan (2008);
 3. Remaja dan Strategi Penyelesaian Masalah (2001);
 4. Pendidikan Rumah Tangga (2001);
 5. Perkembangan Kurikulum: Teori dan Amalan (2001); dan
 6. Buku Teks Guru Prasekolah Komponen Bahasa Melayu (2003).