Skip to main content

PROFESOR DR. NOR HASHIMAH JALALUDDIN

Kepakaran

Linguistik (Semantik, Pragmatik dan Leksikografi)

Sumbangan dan Pengiktirafan

 • Penulisan dan penerbitan karya-karya berbahasa Melayu dalam bentuk buku, makalah jurnal, laporan teknikal, penyelidikan, hasilan inovasi dan penyeliaan tesis;
 • Penerima Anugerah Bitara Bahasa Melayu (Akademia Bahasa Melayu);
 • Ketua Jawatankuasa Pemartabatan Bahasa Melayu di IPT;
 • Pakar Rujuk Bahasa Melayu Kementerian Pendidikan Singapura; dan
 • Ahli Majlis Penataran Bahasa Melayu UKM dan wakil tetap Bahasa Melayu di peringkat ASEAN melalui kegiatan Majlis Bahasa Melayu Indonesia, Brunei dan Malaysia.

Karya Penulisan

 1. Bahasa Dalam Perniagaan: Satu Analisis Semantik Dan Pragmatik (2003)
 2. Sistem Panggilan Dalam Keluarga Melayu: Satu Dokumentasi (2005)
 3. Bahasa Melayu Untuk Penutur Asing : Peringkat Asas Buku 1 (2007)
 4. Bahasa Melayu Untuk Penutur Asing : Peringkat Asas Buku 2 (2007)
 5. Kepelbagaian Dimensi Linguistik (2009)
 6. Asas Fonetik (2015)